Bogoljub Karić: Preduzetnički preteča kao nijedan drugi

196 0

Bogoljub Karic ima snažan ugled kao srpski političar koji je uvek na naslovnim stranama. Međutim, on je takođe dobro poznati preduzimač, ima dugu istoriju razmišljanja izvan zadatih okvira i procvata u svojim poslovnim poduhvatima. Ovde je osvrt na to kako je stigao tamo gde je danas, vlasnik preduzeća vrednog više milijardi dolara.

U svojim mlađim godinama, Bogoljub i njegova tri brata – Dragomir, Sreten i Zoran – bili su svi članovi vokalno-instrumentalnog sastava Blue Star i nastupali su u kafićima i na svadbama, a Bogoljub je svirao bas gitaru. Od novca koji su braća Karić́ zarađivali na svojim nastupima, otvorili su sopstveni mehanički servis. Osim toga, u sedamdesetim godinama muškarci su otvorili radionicu koja je proizvodila priveske i bedževe. Nakon toga, ponovo su registrovali svoju kompaniju i proizveli čepove, pepeo i lopate.

Zbog toga što su braća Karić́ posedovala prvu privatnu kompaniju koja je proizvodila poljoprivredne alate, mogli su da dobiju zajam od Međunarodne razvojne banke. Nedugo nakon što su braća stvorila svoju kompaniju, biznis je prerastao u globalno poslovanje koje je delovalo u nekoliko zemalja i različitim industrijama, uključujući obrazovanje, finansije, trgovinu i telekomunikacije.

Sam Bogoljub je nastavio da demonstrira svoje preduzetničke uspehe osnivanjem građevinske kompanije 1989. godine i vođstvom u Jugoistočnoj Evropi do 2004. godine. Takođe je osnovao prvi srpski internet provajder 1991. godine, a potom osnovao Fondaciju Karić́ za humanitarne akcije, kao i Astra grupu naredne godine.

Ali, njegov poslovni uspeh se nije tu zaustavio.

Godine 1993. Bogoljub je počeo da poseduje i rukovodi prvom privatnom visokoškolskom institucijom u Srbiji, zvanom Braca Karić́. Univerzitet je kasnije prodat 2008. godine, a tada se njegovo ime promenilo na Univerzitet Alfa. Međutim, Bogoljub je takođe osnovao prvu privatnu obrazovnu instituciju u Rusiji, koja je obuhvatala šest fakulteta.

Bogoljub je otišao dalje i stvorio prvu privatnu TV stanicu u Srbiji, posedovao nekoliko časopisa i stvorio Udruženje industrijalaca i preduzetnika Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Njegova preduzetnička nastojanja će bez sumnje nastaviti da utiču na srpsku naciju – i na svet – u narednim godinama.


Join the Conversation